Ana içeriğe atla

Videolar


BİLİMSEL PROGRAM

3 Aralık 2021 Cuma
14:10 - 15:10:
SOSYAL KONFERANS - 1
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Osmanlı'dan günümüze
Nurhan Atasoy
15:10 - 15:20:
ARA
15:20 - 16:35:
PANEL-1: Travmalı Hastaya Yaklaşım-Kanama Yönetimi
Oturum Başkanları: Josef Wickhelewski (Israil), Ayten Saraçoğlu 
Travma Hastalarında Transfüzyon Yönetimi
Sibylle Kozek (Avusturya)
Travmatik Kardiyak Arrest
Jochen Hinkelbein  (Almanya)
Travma Hastalarında Ağrı Yönetimi
Arzu Irban 
16:35 - 16:45:
ARA
16:45 - 18:00:
PANEL-2: Zor Havayolu
Oturum Başkanları:Ellen O’Sullivan (İrlanda), Kemal Tolga Saraçoğlu
Paraglossal teknik: kayıp eşya bürosu
Tomasz Gaszynski (Polonya) 
Anestezistler İçin Nazendoskopi
Nabil Shallik (Katar) 
Zor Entübasyon Olgu Senaryoları
Imran Ahmad (İngiltere)
18:00 - 18:15:
ARA
18:15 - 19:30:
PANEL- 3: Teknolojik Gelişmelerin Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Eğitimine Yansımaları
Oturum Başkanları: Antigona Hasani (Kosova), Aygen Türkmen
Havayolu Yönetiminde Yapay Zeka ve Robotik Asistans 
Peter Biro (İsviçre)
Anestezistler İçin Covid 19 Pandemisinde Simülasyon Eğitimi
Crina Burlacu (İrlanda)
TeleICU Uygulamaları
Tuğhan Utku
19:30 - 20:00:
Akılcı İlaç Oturumu
Elif Bombacı
20:00 - 20:15:
GÜN SONU DEĞERLEMESİ

4 Aralık 2021 Cumartesi
09:00 - 09:30 :
Açılış Konuşmaları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı
Kemal Tolga Saraçoğlu 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı
Osman Ekinci 
Türk Algoloji Derneği Başkanı
Mehmet Sacit Güleç
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı
Oktay Demirkıran
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 2. Başkanı
Ali Fuat Erdem
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı
Fatih Gültekin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı
Erdoğan Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Cevdet Erdöl
09:30 - 10:45:
PANEL-4: Yoğun Bakımda COVİD 19’dan Korkmuyoruz
Oturum Başkanları: Oktay Demirkıran, Nimet Şenoğlu
Yoğun Bakımda Covid’li Gebeden Korkmuyoruz
Sema Turan
Yoğun Bakımda Weaning
Mehmet Uyar
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Aykut Sarıtaş
10:45 - 11:00:
KAHVE ARASI
11:00 - 12:15:
PANEL-5: Anestezide COVİD 19’dan Korkmuyoruz
Oturum Başkanları:Türkan Kudsioğlu, Dilek Kazancı
COVİD 19 Sonrası Elektif Cerrahi Ne Zaman?
Ali Sait Kavaklı 
COVİD 19 Aşıları ve Anestezi
Hakan Akelma
COVİD 19 ve Kardiyak Anestezi Yönetimi
Funda Gümüş
12:15 - 13:00:
ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00 - 14:15:
PANEL-6: Yoğun Bakımda Zor Hasta Yönetimi
Oturum Başkanları:Ali Fuat Erdem, Işıl Özkoçak
Geriatrik Hasta Yönetimi 
Banu Çevik 
Persistan İnflamasyon İmmünsüpresyon ve Katabolizma Sendromu 
Güldem Turan
Kazanılmış Kas Güçsüzlüğü ve Polinöropati
Deniz Erdem
14:15 - 14:30:
KAHVE ARASI
14:30 - 15:00:
VEM İLAÇ UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanları: Gülten Arslan, Fatih Doğu Geyik
İzoprenalin’i Vakalarla Tanıyalım : Enaxil
Yeliz Bilir
15:00 - 16:00:
SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI
Jüri Başkanı: Ömer Kurtipek
Jüri Üyeleri: Yücel Karaman, Mehmet Gamlı, Ayşin Selcan
SY-1 Histopathological Comparison Of Neuroprotective Effects Of Dexmedetomidine And Dexmedetomidin Plus Nimodipine In Cerebral Ischemia-Reperfusion Model In Rats
Ayşe Okur
SY-2 Comparison Of The Effects Of Propofol, Ketamine And The Combination Of Propofol-Ketamine Used During Electroconvulsive Therapy
Suha Bozbay
SY-3 The Effect Of Breathing Exercise On Pre-Operative Anxiety Before Kyphosis And Scoliosis Surgery
Ferhunde Dilek Subaşı
SY-4 Effects of Sevoflurane and Desflurane on Endothelial Glycocalyx in Patienst Undergoing Laparoscopic Hysterectomy: Randomized Controlled Study
Tahsin Şimşek
SY-5 Comparison of MFI-5(Modified Frailty İndex) with ASA score and CACI(Charlson Comorbidity Index) for predicting postoperative outcomes in geriatric patients
Ezgi Hatip Ünlü
SY-6 Relationship Between Smoking Addiction, Carboxyhemoglobin And Perioperative Complications In Patients Who Underwent Laparoscopic Cholecystectomy Under General Anesthesia.
Sermin Eminoglu
SY-7 The Effect Of COVID-19 Vaccination On Attitudes and Behaviours Of Intensive Care Workers Towards Isolation Measures
Şule Balk
SY-8 Comparison of The Effects of Interscalene Block and Suprascapular Block on Postoperative Analgesia After Arthroscopic Shoulder Surgery
Leyla Kılınç
SY-9 Does Endtidalkarbondioxide Monitoring in Gastrointestinal Endoscopy Have a Clinical Advantage?
Mesure Gül Nihan Özden
SY-10 Ultrasonographic evaluation of optic nerve sheath diameters of the patients who would undergo elective laparoscopic renal surgery in lateral decubitus position
Abdurrahman Tünay
16:00 - 16:30:
SOSYAL KONFERANS - 2
Tecrübe Konuşuyor
Ülkü Aypar
16:30-16:45:
KAHVE ARASI
16:45-17:15:
UZMANI İLE İNTERAKTİF SÖYLEŞİ
Yaygın İlaç Dirençli Gram Negatif Enfeksiyonlarda Güncel Tedavi Yaklaşımı 
Ali Mert
17:15-18:30:
PANEL-7: Rejyonel Anestezide Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanları:Yavuz Gürkan, Ahmet Coşar
Laparoskopik Cerrahilerde Rejyonel Anestezi Uygulamaları 
Hacer Şebnem Türk
Sinir Bloklarını Nasıl Uzatalım: İlaçlar, Adjuvanlar, Kateterler 
Mehmet Yılmaz
Alt ekstremitede Distal Sinir Blokları 
Nevriye Salman
18:30- 18:45:
Kapanış